0%
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Spørgeskema om biosikkerhedsforanstaltninger i økologiske, ekstensive og små svine- og fjerkræsystemer

   This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under Grant agreement N. 816172. 

Kære deltager, formålet med spørgeskemaet er at indsamle data om svine- og fjerkræbedriftens ledelse i økologiske, ekstensive og små landbrugssystemer. De oplysninger, du giver os, er ekstremt vigtige for at forstå de reelle metoder og de kritiske forhold på bedriften. Dataene vil på ingen måde blive knyttet til dig eller din virksomhed, men vil danne grundlag for politiske diskussioner om dyresundhed og -velfærd i økologiske, ekstensive, små landbrugssystemer.
Undersøgelsen er anonymt.

Optegnelsen over dine undersøgelsessvar indeholder ikke nogen identificerende oplysninger om dig, medmindre en specifik undersøgelse udtrykkeligt har bedt om det.

Hvis du brugte en deltagernøgle til at få adgang til undersøgelsen, kan du være sikker på, at nøglen ikke gemmes sammen med dine svar. Nøglen er gemt i et separat dataset og bruges kun til at validere om du har (eller ikke har) fuldendt undersøgelsen. Der er ingen mulighed for at matche din deltagernøgle med dine svar.